10 ژوئن 2019
ژوئن 10, 2019

بیوپسی سینه

0 دیدگاه

بیوپسی سینه

بیوپسی سینه به معنی برداشتن نمونه کوچکی از بافت سینه محل ضایعه برای تشخیص سرطان پستان است که به چهار روش قابل انجام می باشد که انتخاب روش به مراحل مختلف پیشرفت بیماری ، وجود امکانات مراکز درمانی ، مهارت و تجربه پزشک بستگی دارد.
روش اول Stereotactic

در این روش از بیوپسی سینه فرد به روی شکم روی تخت به نحوی که پستان از میان یک سوراخ به پایین آویخته قرار می گیرد.

سپس پستان به وسیله یک صفحه مرتبط با دستگاه ماموگرافی به سمت بالا فشرده می شود و با دستگاه رادیوگرافی تصویری بدست می آید که روی صفحه مانیتور قابل مشاهده است.

کامپیوتر اطلاعات بدست آمده را آنالیز می کند تغییرات مشکوک و محلشان را شناسایی می کند سپس از طریق سوزنی که به دستگاه متصل است نمونه های متعددی از نقاط مشکوک گرفته می شود.

اگر توده خیلی کوچک باشد و قابل لمس نباشد از این روش استفاده می شود.

بیوپسی سینه

روش دوم core biopsy

رادیولوژیست تحت هدایت دستگاه سونوگرافی سوزن مخصوص را وارد مرکز ضایعه پستانی می کند و نمونه های لازم را برای بررسی های پاتولوژیک بر می دارد.
روش سوم fine Needle Biopsy

در این روش کمترین آسیب به نسج سالم پستان وارد خواهد شد چرا که با سوزن بسیار نازک نمونه کوچکی در حد چندین سلول از ضایعه برداشته می شود قابل ذکر است که دقت در این روش کمتر از روش دوم خواهد بود.
ایا بیوپسی درد دارد ؟

در سه روش فوق هنگام نمونه برداری می توان از بی حسی موضعی استفاده کرد و حین نمونه برداری درد را کاهش داد اما به طور کلی شکافی برای برداشتن نمونه روی نسج پستان ایجاد نخواهد شد.

بیوپسی تحت گاید سونوگرافی باید توسط متخصص انجام شود تا عوارض بيوپسي سينه ایجاد نشود.
روش چهارمOpen Excisional

این روش در اتاق عمل توسط جراح سینه انجام می شود.

قابل ذکر است که انتخاب روش های انواع بیوپسی سینه طبق صلاحدید و نظر جراح سینه انتخاب خواهد شد.

البته باید گفت که جراح سینه با دادن اطلاعات کافی و جلب کردن رضایت بیمار نمونه برداری سینه را انجام خواهد داد.

امروزه بیشتر بیوپسی ها به روش core و با سوزن کلفت انجام می شود.

مجموعه اطلاعات بدست آمده از معاینه، ماموگرافی، سونوگرافی و بقیه اقدامات تشخیصی و در پایان جواب بیوپسی مشخص خواهد نمود که چه نوع جراحی سرطان سینه ای برای شما مناسب خواهد بود.