پسران قدبلند دچار زوال عقل نمی‌شوند ؟

محققان دانمارکی معتقدند خطر ابتلا به زوال عقل در مردان جوانی که میانگین قدی بلندتری دارند به ازای هر ۶ سانتی‌متر ۱۰ درصد کم می شود.
پژوهشها نشان داده قد می‌تواند عاملی تعیین کننده در ابتلای افراد به زوال عقل باشد، اما در بیشتر این مطالعات عوامل ژنتیکی، محیطی یا دیگر فاکتورهای مربوط به سال‌های اولیه زندگی که ممکن است هم با قد و هم با زوال عقل در ارتباط باشند، نادیده گرفته شده‌اند.


دانشمندان در این مطالعه جدید ضمن در نظر گرفتن این فاکتورها، داده‌های مربوط به ۶۶۶.۳۳۳ مرد دانمارکی متولد شده بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۹، از جمله ۷۰.۶۰۸ برادر و ۷۳۸۸ دوقلو را مورد بررسی قرار دادند. در مجموع ۱۰.۵۹۹ نفر از این مردان در سنین بالاتر دچار زوال عقل شده بودند. به گزارش ایرنا تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان داد که خطر ابتلا به زوال عقل در مردانی که از نظر میانگین قدی بلندتر هستند، به ازای هر ۶ سانتی متر ۱۰ درصد کم می شود.
پژوهشگران دریافتند که این تناسب بین برادرانی که تفاوت قدی دارند نیز برقرار است. نکته‌ای که نشان می‌دهد نمی‌توان تنها با استفاده از ژنتیک و شاخص‌های خانوادگی این موضوع که چرا خطر ابتلا به زوال عقل در مردان قدکوتاه‌تر بیشتر است را توضیح داد.بیشتر بخوانید چرا بعضی ها قدبلند می شوند؟
گزارش کامل این پژوهش در مجله eLife منتشر شده است.