شناخت مفهوم حسادت در تربیت کودکان


شناخت مفهوم حسادت در تربیت کودکان

حسادت را می توان نوعی ترس یا خشم دانست که از احساس کمبود محبت یا توجه به رقیب حاصل می شود. حسادت در سه سالگی بسیار شدید است و در هشت سالگی کاهش می یابد. در خانواده هایی که فرزندان متعدد وجود دارد حسادت کمتر دیده می شود. ولی در میان برادران و خواهرانی که اختلاف سنشان یک سال و نیم تا سه سال و نیم باشد زیاد دیده می شود.

حسادت بستگی به وضع زمان و مکان دارد. ممکن است کودک مستقیماً به کودک دیگر حمله کند یا به نحو مبالغه آمیز و دروغین اظهار محبت کند یا آنکه مخالفت و لجاجت آغاز کند.، شکل دیگر حسادت بازگشت است، یعنی کودک مانند سابق جای خود را خیس می کند انگشتانش را می مکد و یا رفتار بچگانه تری از خود نشان می دهد. برای جلوگیری از حسادت و رقابتهای بچگانه نکات زیر پیشنهاد می شود:

  1. مادر باید به کودک بزرگتر بفهماند که او نیز مورد علاقه و محبت خانواده است.
  2. کودک 2 ساله را باید عادت داد که تنها بخوابد و بازی کند تا اینکه کمتر با مادر تماس داشته باشد و از محبت های مادر نسبت به نوزاد ناراحت نشود.
  3. برای ایجاد آرامش هر چه بیشتر مادر و داشتن فرصت کافی برای رسیدن به نوزاد پیشنهاد می شود که کودک از محیط های مهدکودک وزمین بازی برای تایم های در روز استفاده کند.
  4. مادر به کودک نشان دهد که در مواظبت و محبت به نوزاد با هم شریکند.
  5. کودکی که حسادت می کند اگر حیوانی را که مورد علاقه اوست در اختیارش قراردهند می توان از حسادت های او جلوگیری نمود.
  6. چون کودک نیازمند توجه و تشویق است؛ هرگاه بتواند آزادانه بازی کند و تجربه های خود را بی تکلف بیان کند و اطمینان یابد که او را قبول دارند، مسلماً حسادت های او تخفیف کلی می یابد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید