شناخت مفهوم لجبازی در روانشناسی کودک


شناخت مفهوم لجبازی در روانشناسی کودک

لجبازی در کودکان در واقع یک واکنش نامطلوب کودک نسبت به محیط یا شرایط و یا رفتار به والدین و دیگران است. در سن سه تا چهارسالگی به اوج خود می رسد و تا سن حدود 6 یا هفت سالگی ادامه دارد و کم کم کمرنگ می شود.

راه حل های مقابله با لجبازی

1- شناخت علت ( بعد از پیدا کردن علت و مشکل با خود کودک دنبال راه کار بگردید)

2- دوری از امر و نهی های بی مورد ( باید ها و نباید ها)، تقویت تمرکز در کودکان

3- گوش دادن به خواسته های کودک (همدلی و دادن آرامش همراه با قاطعیت روی اجرای قوانین )

4-دادن حق انتخاب به کودک ( به بچه ها پیشنهاد بدهید، دستور ندهید)

5- دادن احساس کفایت و شایستگی به کودک

6- داشتن نرمش و انعطاف ( مقابله به مثل با کودک نشود)

7- از بحث در مورد متقاعد کردن کودک دوری کنید

8- تقویت رفتار مثبت ( از سیستم پاداش استفاده کنید)

9- به کودک فرصت شنیده شدن بدهید ( کودک را وادار به انجام کاری نکنید مگر اینکه جزو قوانین از قبل تعیین شده باشد)

نکات کلیدی

  • اغلب اوقات لجبازی کودکان هدفدار است، اگر کودک بداند که با کج خلقی به آن هدف نمی رسد احتمال کمی دارد که به انجام آن مبادرت ورزد.
  • گاهی ممکن است کودک بیش از حد خسته یا گرسنه یا از نظر روحی برانگیخته باشد. ولی چون نمی تواند احساساتش را بروز دهد رفتار لجبازی انجام می دهد.
  • اجازه ندهید که لجبازی های کودک پاسخ های بله یا خیر یا قوانین از پیش تعیین شده شما را تغییر دهند.
  • بی اعتنایی به بد اخلاقی های کودک، دور شدن از حمل ( اگر کودک با خطری مواجه نیست از اتاق بیرون بروید)
  • برای چند دقیقه متناسب با سن کودک ارتباط را با او قطع کنید ( چشمی ، لمسی، کلامی و ….) نیز از راهکارهای موثر برای کاهش لجبازی در کودکان می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید