شکاف تربیتی کودکان


شکاف تربیتی کودکان

شکاف تربیتی کودکان

اگر همسرتان با روشی اشتباه به فرزندتان تذکر می دهد، حتی به اشتباه او را تنبیه می کند، جلوی فرزندتان نباید اشتباهش را به او بگوئید زیرا با تذکر شما به همسرتان، به کودک این حس دست خواهد داد که جایی گرفتار شده که هیچ قانونی نیست و هر لحظه ممکن است کسی به اشتباه او را تنبیه کند، پس احساس امنیت خود را از دست می دهد. حس عدم امنیتی که در کودک بوجود می آید بسیار بدتر از احساس تنبیه شدن به خاطر اشتباهی است که انجام داده است. پس بهتر است سکوت کنید، در فرصت مناسب و در آرامش با یکدیگر صحبت کنید و مشکلات را حل کنید. لطفا در تربیت کودک هماهنگ باشید تا کودک دچار دوگانگی تربیتی یا شکاف تربیتی نشود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید