كودكان برای رسیدن به خواسته هاشون روش های مختلفی را امتحان می كنند.


كودكان برای رسیدن به خواسته هاشون روش های مختلفی را امتحان می كنند.

مهدکودک و پیش دبستانی قاصدک

كودكان برای رسیدن به خواسته هاشون روش های مختلفی را امتحان می كنند.

-پرت كردن اشیا

-گریه كردن

-خودزنی

جیغ زدن و …

این به والدین بستگی داره كه كدام رفتار را تقویت كنند.كودك از هر كدام از این رفتارها نتیجه می گیرد و این رفتار راهی برای رسیدن به خواسته اش می شود.

پس اگر از كلمه ” نه ” استفاده كردید و با این رفتارها مواجه شدید از موضع خود كوتاه نیایید و اگر نمی توانید سر حرف خودتون باشین اصلا “نه” نگین.

كودكان برای رسیدن به خواسته هاشون روش های مختلفی را امتحان می كنند.

-پرت كردن اشیا

-گریه كردن

-خودزنی

جیغ زدن و …

این به والدین بستگی داره كه كدام رفتار را تقویت كنند.كودك از هر كدام از این رفتارها نتیجه می گیرد و این رفتار راهی برای رسیدن به خواسته اش می شود.

پس اگر از كلمه ” نه ” استفاده كردید و با این رفتارها مواجه شدید از موضع خود كوتاه نیایید و اگر نمی توانید سر حرف خودتون باشین اصلا “نه” نگین.

توجه داشته باشین كه در مواقعی كه خیلی ضرورت داره از كلمه “نه” استفاده كنید و كودكانمان را زیاد محدود نكنیم و بزاریم دنیا را تجربه كنند.

توجه داشته باشین كه در مواقعی كه خیلی ضرورت داره از كلمه “نه” استفاده كنید و كودكانمان را زیاد محدود نكنیم و بزاریم دنیا را تجربه كنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید